У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 
Важеће цене од 01.09.2005.године
Све цене су са урачунатим ПДВ-ом.

I Производња и дистрибуција водe []
1. Домаћинство - m3 - 19,44 динара

2. Образов. дечја заштита,соци. и здраств. заштита,
култура и физичка култура - m3- 24,62 динара

3. Остали корисници - m3 - 61,39 динара

4. Домаћинства - месечно паушалнo -месечно-233,28 динара

5. Остали корисници - месечно паушално - месечно - 1.644,41 динара

II Одвођење и пречишћавање отпадних вода
[]

1. Домаћинство - m3 - 9,72 динара

2. Образов. дечја заштита,соци. и здраств. заштита,
култура и физичка култура - m3- 14,96 динара

3. Остали корисници - m3 -37,40 динара

4. Домаћинства - месечно паушалн -месечно-116,64 динара

5. Образ.дечја заштита,соци. и здраств. заштита,култура и физичка култура - паушално -месечно-400,64 динара

6. Остали корисници - месечно паушално - месечно - 1001,54 динара


III Изношење и депоновање смећа
[]
1. Домаћинство-m2-2,01 динара

2. Образов. дечја заштита,соци. и здраств. заштита,
култура и физичка култура - m2- 1,68 динара

3. Остали корисници - m2 - 5,16 динара

4. Киосци и приватне продавнице-месечно-411,52 динара

5. Изношење смећа по позиву странке-m3-588,60 динара

6. Кречење,изношење шута,рушење објекта-по договору

IV Услуге дистрибуције гаса и воде []
1.Издавање енергетске сагласности на гасну мрежу или сагласност за проширење унутрашње гасне инсталације- 566,40 динара

2. Прикључак кућне гасне инсталације-технички пријем - 778,80 динара

3. Издавање сагланости на пројектно-техничку док.- 566,40 динара

4. Укључење-Искључење због дуга-778,80 динара

5. Издавање сагласности на водоводни или канализациони прикључак-566,40 динара

6. Контрола и баждарење опреме КМРС-месечно-70,00 динара

7. Преглед кућне гасне инсталације-390,00 динара

V Остале услуге []
1. Изношење фекалија тракторском цистерном
физичким лицима-ком.-1036,80динара
правним лицима- ком- 1555,20 динара
2. Изношење фекалија ПРАВНИМ ЛИЦИМА аутоцистерном-2916,00 динара
3. Рад КВ радника-час-219,97 динара
4. Рад НК радника-час-200,60 динара
5. Ангажовање аутоцистерне-час-4320,00 динара
6. Ангажовање аутоцистерне ван Новог Бечеја-км-61,60 динара
7. Ангажовање ровокопача-час-3780,00 динара
8. Ангажовање камиона-км-58,32 динара
9. Црпљење воде из шахтова физичким лицима-ком-324,00 динара
10.Црпљење воде иѕ шахта правним лицима-ком-680,40 динара
11. За искључење-укључење воде ван шахта-1620,00 динара
12. Уређење зелених површина
физичким лицима
правним лицима

VI Пијачне услуге []

1. Закуп-Покривена тезга
 • 3 мес-3.730,00 динара
 • 6 мес-6.726,00 динара
 • 9 мес-9.912,00 динара

2. Закуп-Непокривена тезга
 • 3 мес-3.344,12 динара
 • 6 мес-6.018,00 динара
 • 9 мес-8.850,00 динара

3.
Закуп - простор без тезги
 • 3 мес-2.186,54 динара
 • 6 мес-3.894,00 динара
 • 9 мес-5.664,00 динара

4. Закуп-Простор за возила
 • 3 мес-3.344,12 динара
 • 6 мес-6.018,00 динара
 • 9 мес-8.850,00 динара

5. Закуп-Простор за продају јаја
 • 3 мес-306,00 динара
 • 6 мес-590,00 динара
 • 9 мес-885,00 динара

6.Резервација-покривена тезга
 • 3 мес-1.864,99 динара
 • 6 мес-3.363,00 динара
 • 9 мес-4.956,00 динара

7.Резервације-непокривена тезга
 • 3 мес-1.672,06 динара
 • 6 мес-3.009,00 динара
 • 9 мес-4.250,00 динара

8.Резервација-Простор беѕ тезги
 • 3 мес-1.093,27 динара
 • 6 мес-1.947,00 динара
 • 9 мес- 2.832,00 динара

9.Резервација-Простор за возила
 • 3 мес -1.672,06 динара
 • 6 мес-3.009,00 динара
 • 9 мес-4.426,00 динара

10.Резервација-Простор за продају јаја
3 мес-153,00 динара
6 мес-295,00 динара
9 мес-442,00 динара

Ценовник за продавце које су резервисали продајне просторе

11. Покривена тезга-60,00 динара

12. Непокривена тезга-55,00 динара

13. Простор без тезги-50,00 динара

14. Простор за возила-55,00 динара

15 .Простор за продају јаја-40,00 динара

16 .закуп Простора за продавнице и киоске-месечно-1.009,68 динара

17 .употреба јавног вецеа-13,00 динара

18 .накнада за паркирање возила унутар пијаце-64,00 динара

VII Израде прикључака []
1. Водоводни прикључак без ископа-ком-18.408,00 динара
2. Прикључак на гас-ком-63.720,00 динара
3. Прикључак канализације без ископа-ком-23.010,00 динара
4. Замена смрзнутог водомера-ком-1.770,00 динара

VIII Погребне услуге []

1. Писање траке за венце-58,48 динара
2. Дорада погребне опреме-474,42 динара
3. Преузимање покојника-796,97
4. Сахрањивање умрлог-2.712,28 динара
5. Услуге капеле-1.118,34 динара
6. Сахрањивање у Заједничку гробницу-2.712,27 динара
7.
Ексхумација без трошкова материјала-13.561,35 динара
8. Ангажовање погребног воЗила од Н органа-5.882,47 динара
9. Ангажовање погребног возила по км. -44,03 динара
10. Закуп земљишта код сахрањивања -965,30 динара
11. Закуп места до сахране истог -10.147,00 динара
12. Ангажовање два радника од Н. органа -1.118,34 динара
13. Ангажовањ 4 радника при ексхумацији - 2.118,96 динара
14. Надзор при ексхумацији - 2.118,96 динара
15. Резервација гробног места на 1 год. - 474,42 динара
16. Дозвола за рад на гробљу - 643,10 динара
17. Писање парте - умрлице - 23,38 динара
18. Превоз и смештај покојника у капелу -588,60 динара
19. Локација за израду гробног места - 320,96 динара
20. Надзор над радовима на изградњи темеља и надгробног споменика- 320,96 динара
21. Коришћење расхладног уређаја -1.059,48 динара
22. Коришћење разгласа -1.059,48 динара
23. Скидање и чишћење надгробне плоче - 474,42 динара
24. Постављање надгробне плоче -474,42 динара

IX Трошкови опомене
[]
1. Опомене за неплаћене рачуне - 8,72 динара
Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословањаДизајн и одржавање Тодор