У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 
Obaveštenja

Obaveštenje - konsultacije na Pravila o radu distributivnog sistema
20.12.2014
Objavljujemo javnu konsultaciju na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa JP "Komunalac", Novi Bečej.
Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa JP "Novi Bečej", Novi Bečej možete preuzeti OVDE.

Javna konsultacija traje 10 dana, računajući od dana postavljanja Pravila na internet strani Preduzeća, tj. do 28.12.2014. godine.
Primedbe i komentari se dostavljaju putem e-maila, na adresu: jp.komunalac@yahoo.com
Nakon javne konsultacije, ocenjuju se prispele sugestije i komentari i dostavljaju Agenciji za energetiku RS. Prihvatljive sugestije i komentari se unose u Pravila. Konačnu verziju Pravila usvaja Nadzorni odbor Preduzeća i šalje Agenciji na saglasnost.
Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословањаДизајн и одржавање Тодор