У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 
 

Пијаца се простире на два платоа укупне површине 4500 м 2 у улици Жарка Зрењанина бр. 21 А ирана је зелена и робна пијаца. Ову пијацу са укупно 135 тезги, одређује, одржава и утврђује пијачни ред, наше предузеће. Пијаца за сада нема све елементе нпр. Део за храну (месо и млечне произвопде) али је предвиђена његова изградња. Током 2006 године, тако да ће у блиској будућности пијаца са два платоа и обележеним бројем тезги као и покривеним простором за храну бити САВРЕМЕНА ПИЈАЦА.
 
   
Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.



Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословања



Дизајн и одржавање Тодор