У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 

Погребна Служба ЈП Комуналца је на услузи грађанима 24 часа.

Унутар самог гробља се налази капела и салон погребне опреме, где се пружа грађанима комплетна услуга.

Гробље се налази у непосредној близини централне зоне града, величине 11,40 ха поред кога пролазе две најпрометније саобраћајнице, са северо-западне стране пут ка Милошеву и Кикинди а са јужне стране пут ка Башаиду.

 

Заштитни појас око гробља се састоји од борова са унутрашње стране. Проширујемо заштитни појас са спољашње стране гробља у улици Милошев пут у 2 реда од јавора, и у улици Башаидски пут један ред јавора.

 
     
 

У остваривању што боље комуникације са грађанима урађен је детаљни попис гробних места и евидентиран у информационом систему ЈП Комуналца.
У току је акција прикупљања података од грађана о њиховим рођацима и пријатељима који почивају на нашем гробљу.

 
 
 
Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословањаДизајн и одржавање Тодор