У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 
 

Насељено место Нови Бечеј се снабдева водом за пиће са изворишта водовода,
Вода је из бушених бунара из водоносног слоја на дубини 95 –100 метара.
У функцији је укупно 6 бунара који су повезани у сабирни цевовод који пролази кроз хидрофорско постројење и даље у примарни водовод.
Бунари су опремљени постојећим дубинским пумпама капацитета 12 – 15 л/сек.
Тако да је укупни капацитет изворишта 80 л/сек. Дезинфекција воде се врши натријумхипохлоритом (Жавелова вода) у течном стању константно 24 часа.
Контролу исправности воде врши завод за заштиту здравља из Зрењанина.
Укупна потрошња воде у 2004 години износила је 933 854m³. Дужина водоводне мреже износи 73 км.

 
 
.
  Фекална канализација је изграђена у укупној дужини од 14,5 км што чини око 20% покривености насељеног места. Постоје два главна колектора изграђених од бетонских и АЦЦ цеви пречника 250-600 мм. Реципијент отпадних вода је канал ДТД. Укупан број прикqучака на канализациону мрежу је 900, а број прикqучака за индустријске субјекте је 88. Количина отпадних вода у 2004. години износила је 171 553m³
Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословањаДизајн и одржавање Тодор