У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 

Јавно предузеће за комунално стамбене послове ''Комуналац''
из Новог Бечеја, основала је СО Нови Бечеј својом одлуком о
оснивању ЈП за комунално стамбене послове Комуналац Нови Бечеј
(Сл. Лист СО Н. Бечеј бр. 1/92) бр. 03-352 од 27.02.1992. године, због задовољавања комуналних потреба грађана

Адреса предузећа:
Слободана Перића 163.
Нови Бечеј 23272

Број решења Агенције:
2057/2005 од 14. 02. 2005. год.
Матични број: 08285063
ПИБ: 101431620

Текући Рачуни:
Војвођанска банка: 355-1007437-46
Делта банка: 160-161224-54

Делатност предузеђа је:

• Производња и дистрибуција воде,
• Одвођење отпадних вода,
• Сакупљање, одвожење и депоновање смеђа,
• Уређење и одржавање јавних зелених површина, паркова, рекреационих површина,
• Дистрибуција гаса,
• Груби грађевински радови и специјални радови нискоградње,
• Погребне и пратеће активности,
• Управљање некретнинама на туђ рачун,
• Пијачне услуге.

Директор:
Милош Звекић
инг. Машинства
Бр. телефона : 023/ 771-167
e-пошта: direktor@komunalacnb.rs

Контакт особе предузећа:

Технички директор:
Mарија Брковић магистар Машинства
Бр. телефона : 023/ 772- 470
е-пошта: tehnickidir@komunalacnb.rs

Пејзажни архитекта:
Софија Блажин
е-пошта: info@komunalacnb.rs

Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословањаДизајн и одржавање Тодор